Projecte educatiu de la TIC-TAC

Els punts importants que destaquen el nostre projecte educatiu són:


La psicomotricitat

El desenvolupament psicomotriu no només fa referència al desplaçament o moviment del nen, sinó que també implica el coneixement del seu cos, és a dir, l’esquema corporal, la lateralitat, coordinar i respondre amb tot el seu cos davant d’estímuls que són percebuts pels seus sentits, entre altres coses.


L’ anglès

Del cert és que en els primers anys, els infants no tenen dificultat per assimilar una llengua nova, ja que absorbeixen tot tipus de coneixements amb bastanta rapidesa. Així, els nens que estan en contacte amb un segon idioma a una edat precoç, creixen adquirint les dues llengües sense risc greu de contaminació lingüística, ja que perceben l’aprenentatge de forma natural.

Per aquesta raó, a la TIC -TAC adoptem en el nostre programa educatiu l’ensenyança del segon idioma, com és l’anglès, durant l’etapa de l’educació infantil. Tanmateix, si es dona el cas de que cap dels progenitors és natiu de la segona llengua, cal que es tingui molt en compte la importància de l’escola per l’infant.


L’ hort

La descoberta d’elements naturals de l’entorn són per l’infant, intrínsecament atractius i motivadors. Res no interessa més a un infant petit que la vida, per la qual cosa és imprescindible que, tant en els espais interiors com en els exteriors, es pugui oferir la possibilitat de descobrir-la.

Així doncs, l’hort forma part de la vida dins de la Llar i ofereixen un espai únic per viure l’entorn de la natura i, per a l’activitat dels infants en general: l’exploració psicomotriu, experimentació sensorial, el joc simbòlic i social.


La música

Acostar als infants als llenguatges musicals suposa un enriquiment extraordinari per millorar les seves capacitats expressives i creatives.

Els infants gaudeixen escoltant música del seu entorn social, reconeixent les cançons i cantarelles dels jocs de falda, participant en les cançons de manera cada vegada més activa, explorant les possibilitats de la veu i d’altres instruments musicals, alhora que incorporen habilitats i actituds necessàries per al progressiu desenvolupament de les seves capacitats.

El llenguatge musical dóna forma al gest per anar-se convertint en moviment i dansa. Els jocs musicals que permeten explorar els ritmes, la plasticitat del moviment, l’expressivitat del gest, les modulacions tonals viscudes amb tot el cos, poden anar culminant – en els més grans- en danses inventades i/o ja conegudes. La dansa comença a prendre força a mesura que s’avança en el control del propi cos i en la percepció dels diversos ritmes.


La natació

L’aigua és un medi beneficiós d’enriquiment per a persones de totes les edats, entre elles els infants. El medi aquàtic pel seu atractiu natural és un element fascinant, idoni per l’educació i el joc.

Els objectius que és marquen són:

Respectar l’evolució natural de l’infant, permetre que el nen visqui les pròpies experiències sense imposicions fora de la seva voluntat, aconseguir autonomia en el medi aquàtic i aprofitar l’oportunitat que ens proporciona el medi aquàtic com a punt de trobada, com a nucli que afavoreix la comunicació en tots els nivells, tònic, verbal i gestual.

Tanmateix, els materials que utilitzem per realitzar les activitats són: matalassos aquàtics, tobogans, xurros, objectes de goma, pilotes, material d’immersió… de diferents formes, colors, textures, mides, etc.


Les visites i sortides del projecte


Seguim la tradició treballant la tardor, el nadal, el carnestoltes i sant Jordi

TARDOR

NADAL

CARNESTOLTES

SANT JORDI


Col·laborem amb altres escoles


Treballem amb la família:

A. La llibreta viatgera i les visites dels pares a la llar.

B. Els festivals de la tardor, el nadal i la festa fi de curs.