Maria Montessori 2

“El nen que té llibertat i oportunitat de manipular i utilitzar la seva ma de forma lògica, amb conseqüència i utilitzant elements reals, desenvolupa una forta personalitat”.
(Maria Montessori)